Upadłość

Sposoby likwidacji spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako organizm gospodarczy, jest bardzo popularną formą prawną wśród przedsiębiorców, inwestorów i osób chcących pomnożyć swój majątek. Założenie spółki z o.o. jest stosunkowo łatwe, choć wiedza potrzebna do prawidłowego ułożenia stosunków wewnątrz spółki jest niemała. Niestety wiedza na temat zakończenia jej działalności w przyszłości jest niewielka. Sytuacje warunkujące zakończenie bytu prawnego …

Sposoby likwidacji spółki z o.o. WIĘCEJ

Przyspieszone postępowanie układowe – artykuł dla serwisprawa.pl

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech postępowań umożliwiających przedsiębiorcy niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością, zawarcie układu z wierzycielami, zgodnie z nowym prawem restrukturyzacyjnym. W przyspieszonym postępowaniu układowym, po jego otwarciu, postępowania egzekucyjne będą zawieszane z mocy prawa, a dokonane zajęcia rachunku bankowego będą mogły być uchylone na mocy postanowienia sędziego-komisarza. Pełen artykuł dostępny na portalu …

Przyspieszone postępowanie układowe – artykuł dla serwisprawa.pl WIĘCEJ

Upadłość konsumencka, czy rzeczywiście dobre rozwiązanie?

Wprowadzona od 1 stycznia 2015 roku możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej wzbudza olbrzymie zainteresowanie. Szczególnie osoby, które są zadłużone we frankach szwajcarskich, a które nie są w stanie spłacać większej raty, widzą ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako jedyną i cudowną szansę na wyjście z beznadziejnej sytuacji. Trudno się temu dziwić. Plotki tak gloryfikują sytuację, że właściwie pożyczając …

Upadłość konsumencka, czy rzeczywiście dobre rozwiązanie? WIĘCEJ

Projekt prawo o restrukturyzacji przedsięborstw

Biorąc pod uwagę niewielką skuteczność rozwiązań prawnych ustawy prawo upadłościowe i naprawcze przygotowano projekt prawa restrukturyzacyjnego, które zastąpić ma dotychczasowe rozwiązania na polu upadłości i naprawy przedsiębiorstw. Ministerstwo sprawiedliwości samo przyznaje, że po 10 latach stosowania prawa upadłościowego i naprawczego, wykorzystanie procedury naprawczej jest marginalne. Dlatego aby restrukturyzacja przedsiębiorstw mogła być w większym stopniu wykorzystywana przez firmy projekt ma …

Projekt prawo o restrukturyzacji przedsięborstw WIĘCEJ

Polowanie na dłużnika

Pomysłem nowego Ministra Finansów jest ujawnianie danych osób i firm zalegających z płaceniem należnych podatków. Ma to w założeniu zdyscyplinować osoby uchylające się od regulacji swoich zobowiązań względem skarbu państwa. Przyjęto a priori, że każdy niepłacący podatków musi zostać publicznie napiętnowany i to niezależnie od tego, czy stało się to w sposób zawiniony, czy też …

Polowanie na dłużnika WIĘCEJ

Komentarz – Bankructwo SKOK „Wspólnota”

Pierwsza placówka parabanku SKOK zawiesiła wypłaty z kont klientów. Komisja Nadzoru
Finansowego ogłosiła, że zła sytuacja finansowa panuje w większości Kas, a działania naprawcze i
restrukturyzacje trwają zbyt długo. Lekarstwem wg SKOKU na poprawę sytuacji jest fuzja placówek
i komasowanie tzw. złych długów w jednym miejscu.

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dotychczasowe umowy deweloperskie w razie niewypłacalności dewelopera nie stanowiły dostatecznego zabezpieczenia, w zakresie żądania zawarcia umowy przyrzeczonej ochrona nabywcy była niewielka. Ustawa z 2011 roku wprowadziła określone obowiązki dewelopera, który podpisuje umowę deweloperską z nabywcą mieszkania zdefiniowaną przez ustawę, określającą zasady, tryb …

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. WIĘCEJ

Przewiń do góry