Pytania i odpowiedzi dotyczące upadłości

Czy członek zarządu spółki z o.o. odpowiada majątkiem wspólnym małżonków?
Czy komornik może wyprowadzić majątek ze spółki przed syndykiem?
Czy komornik może zająć udziały w spółce z o.o.?
Czy można odzyskać nieruchomość od komornika?
Czy w trakcie upadłości układowej płaci się VAT ?
Czy zawsze, kiedy zobowiązania przekroczą wartość majątku, sąd ogłosi upadłość?