restrukturyzacja firmy2 - egzekucja

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

 1. Wdrożenie procedury dyscyplinarnej przez prezesów sądów rejonowych wobec komorników bez konieczności wnioskowania do ministra sprawiedliwości.

W przypadku zaniedbania i zaniechania tej procedury sędziemu grozić będzie wszczęcie procedury dyscyplinarnej przeciwko niemu.

 1. Prezes sądu rejonowego może zawiesić komornika, wobec działalności którego stwierdzono nieprawidłowości, na okres 30 dni, a później wnioskować nawet do ministra sprawiedliwości o jego odwołanie.
 2. W toku prowadzenia egzekucji komornik musi wręczyć osobie, wobec której dokonywane SA czynności, formularz skargi na te czynności. Formularz ma być prosto i przejrzyście sformułowany.
 3. Dotychczasowa możliwość wykonywania czynności egzekucyjnych przez asesorów komorniczych zostałaby zniesiona. Jedynie komornicy mogliby prowadzić czynności egzekucyjne.
 4. Czynności egzekucyjne (sama egzekucja) ma być nagrywana i nagranie włączone do akt.
 5. Przy podejrzeniu konieczności użycia siły i w każdym przypadku jej użycia, obecna musi być policja.
 6. Ograniczona została ilość spraw, którą poszczególna kancelaria komornicza może się zajmować do 5 tysięcy w rejonie swojej apelacji.
 7. Wprowadzona została możliwość elektronicznego zajęcia rachunku dłużnika.
 8. Wolne od zajęcia będzie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 9. Sprzedaż rzeczy w toku prowadzonej egzekucji z ruchomości jest możliwa po uprawomocnieniu się jej zajęcia. Czyli złożenie skargi na zajęcie ruchomości wstrzyma skutecznie jej sprzedaż.
 10. Skargi na czynności komorników mają być składane do sądów rejonowych za ich pośrednictwem.
 11. W przygotowaniu jest możliwość elektronicznej licytacji ruchomości. 

 

Przewiń do góry