Miesiąc: sierpień 2014

Komentarz – Projekt Prawo restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja firmy w świetle nowego projektu – komentarz: Krajowa Rada Sądownicza i Komisja Nadzoru Finansowego krytykują projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Uważają mianowicie, że jej wprowadzenie zmniejszy przejrzystość prawa i utrudni stosowanie obecnej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 roku. Wprowadza bowiem rozwiązania dodatkowe i równolegle do juz istniejących, często modyfikując terminy realizacji, na co …

Komentarz – Projekt Prawo restrukturyzacyjne WIĘCEJ

Polowanie na dłużnika

Pomysłem nowego Ministra Finansów jest ujawnianie danych osób i firm zalegających z płaceniem należnych podatków. Ma to w założeniu zdyscyplinować osoby uchylające się od regulacji swoich zobowiązań względem skarbu państwa. Przyjęto a priori, że każdy niepłacący podatków musi zostać publicznie napiętnowany i to niezależnie od tego, czy stało się to w sposób zawiniony, czy też …

Polowanie na dłużnika WIĘCEJ

Upadłość konsumencka – prawo martwe ożyje?

Sejm uchwalił nowelę ustawy, zgodnie z którą upadłość konsumencka będzie łatwiejsza do ogłoszenia i przeprowadzenia. W imię sprawiedliwości społecznej wprowadza ona liczne zmiany, które ułatwić mają ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Szacunki mówią o 2 mln Polaków niespłacających swoich długów w szacowanej wysokości ponad 40 mld złotych. Dotychczasowa upadłość konsumencka, zgodnie z opiniami wszystkich, była prawem martwym. …

Upadłość konsumencka – prawo martwe ożyje? WIĘCEJ

Komentarz – Bankructwo SKOK „Wspólnota”

Pierwsza placówka parabanku SKOK zawiesiła wypłaty z kont klientów. Komisja Nadzoru
Finansowego ogłosiła, że zła sytuacja finansowa panuje w większości Kas, a działania naprawcze i
restrukturyzacje trwają zbyt długo. Lekarstwem wg SKOKU na poprawę sytuacji jest fuzja placówek
i komasowanie tzw. złych długów w jednym miejscu.

Przewiń do góry