Upadłości – obowiązujące przepisy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwi przeprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, nie obejmującego etapu zgłaszania sprzeciwów wierzycieli do listy wierzytelności (o ile wierzytelności sporne nie przekraczają w sumie 15% kwoty wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem)

Upadłość przedsiębiorcy po 1 stycznia 2016

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne uchyliła m.in. upadłość z możliwością zawarcia układu, przepisy o postępowaniu naprawczym oraz wprowadziła nowe regulacje co do zbiegu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zostanie złożony razem z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości, wniosek o restrukturyzację będzie rozpatrywany jako pierwszy. Ma to ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy stali się …

Upadłość przedsiębiorcy po 1 stycznia 2016 WIĘCEJ

Pytania i odpowiedzi dotyczące upadłości cz.2

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.? Członek zarządu nie odpowiada, chyba, że długi spółki są większe niż jej aktywa, a zarząd spółki nie zgłosił jej upadłości we właściwym czasie. 2. Do kiedy spółka z o.o. może prowadzić działalność, jeśli wspólnicy ogłoszą upadłość? Po przejęciu zarządu przez syndyka, spółka prowadzi działalność dalej. 3. …

Pytania i odpowiedzi dotyczące upadłości cz.2 WIĘCEJ

Licytacja nieruchomości – wyrok eksmisyjny

Licytacja nieruchomości jest ostatnią deską ratunku dla wierzyciela, który chce odzyskać pieniądze. Dłużnik, który protestował, pisał skargi i odwołania na czynności komornika w związku z prowadzoną egzekucją nieruchomości, nie może nic poradzić na sprzedaż egzekucyjną swojej nieruchomości na licytacji komorniczej

Upadłość firmy w Polsce – droga przez piekło dla polskich przedsiębiorców

Polscy drobni przedsiębiorcy nie
mają pieniędzy na upadłość. Rzeczą jednak trudną do wytłumaczenia jest brak jakichkolwiek
komentarzy i prób wyjaśnienia takiego stanu rzeczy przez wszelkiego rodzaju gremia gospodarcze.
Przecież upadłość oznacza często oddłużenie i ponowny start z czystym kontem, brak takowej spycha
przedsiębiorcę-dłużnika za burtę, a (…)

Upadłość spółki

Coraz częściej prowadzimy działalność gospodarczą w formie prawnej spółki osób fizycznych, spółki partnerskiej, komandytowej, czy spółek kapitałowych, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Wybór spółki, w której chcemy współpracować z partnerem lub partnerami gospodarczymi, zależy głównie od wielkości przedsięwzięcia i jego stopnia złożoności.

Sprzedaż wierzytelności a oddłużenie przedsiębiorcy

Brak skutecznej egzekucji prowadzonej w imieniu wierzyciela przez komornika powoduje sprzedaż tejże wierzytelności przez wierzyciela w celu odzyskania chociaż części długu. Kupujący, zazwyczaj w przypadku banków fundusz sekurytyzacyjny, lub inna firma lub osoba fizyczna, starają się następnie wszelkimi drogami odzyskać całość wierzytelności. W ich przypadku może to być, choć oczywiście nie musi, łatwiejsze, dysponują bowiem …

Sprzedaż wierzytelności a oddłużenie przedsiębiorcy WIĘCEJ

Dłużnik w procesie upadłości (restrukturyzacji) firmy

W obecnie obowiązującym prawie upadłościowym i naprawczym oraz w prawie restrukturyzacyjnym, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, pozycja dłużnika jest słaba. Założeniem ustawodawców winna być troska o zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika, co z resztą uwypuklone jest w obydwu aktach prawnych. Ustawodawstwo krajów wysoko rozwiniętych również podkreśla interes dłużnika, chociaż ciężar interesu leży wyraźnie po …

Dłużnik w procesie upadłości (restrukturyzacji) firmy WIĘCEJ

Podpisanie weksla. Skutki wydania nakazu zapłaty.

Nakaz wydany na podstawie weksla już z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia. Powód (wierzyciel) może wystąpić do sądu o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia roszczeń, a po jej uzyskaniu może wystąpić z wnioskiem do komornika o dokonanie zabezpieczenia w sposób podany w klauzuli. Z chwilą upływu terminu przeznaczonego na zaspokojenie roszczenia nakaz …

Podpisanie weksla. Skutki wydania nakazu zapłaty. WIĘCEJ

Pytania i odpowiedzi dotyczące upadłości

Czy członek zarządu spółki z o.o. odpowiada majątkiem wspólnym małżonków?
Czy komornik może wyprowadzić majątek ze spółki przed syndykiem?
Czy komornik może zająć udziały w spółce z o.o.?
Czy można odzyskać nieruchomość od komornika?
Czy w trakcie upadłości układowej płaci się VAT ?
Czy zawsze, kiedy zobowiązania przekroczą wartość majątku, sąd ogłosi upadłość?

Przewiń do góry