Sprzedaż wierzytelności a oddłużenie przedsiębiorcy

Brak skutecznej egzekucji prowadzonej w imieniu wierzyciela przez komornika powoduje sprzedaż tejże wierzytelności przez wierzyciela w celu odzyskania chociaż części długu. Kupujący, zazwyczaj w przypadku banków fundusz sekurytyzacyjny, lub inna firma lub osoba fizyczna, starają się następnie wszelkimi drogami odzyskać całość wierzytelności. W ich przypadku może to być, choć oczywiście nie musi, łatwiejsze, dysponują bowiem znacznie liczniejszymi środkami w ściąganiu długów. Niestety również stosują metody, które są niezgodne z prawem, a nawet o charakterze kryminalnym. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka osobowa lub kapitałowa wobec których prowadzone było nieskuteczne postępowanie egzekucyjne i w konsekwencji wierzytelność została wystawiona na sprzedaż, nadal mogą ubiegać się o umorzenie długów, jednak pod dwoma warunkami:

  1. Jeżeli działalność gospodarcza jest nadal skutecznie prowadzona i istnieją duże perspektywy rozwoju,
  2. Jeżeli przedsiębiorca wyrejestrował swoją działalność i po 12-stu miesiącach od wyrejestrowania będzie ubiegał się o tzw. upadłość konsumencką.

 Niestety z wieloletniej praktyki można stwierdzić, że szansa na umorzenie długów (po sprzedaży wierzytelności) w procesie upadłości układowej lub likwidacyjnej, a tym bardziej długów pochodzących z działalności gospodarczej, umarzanych w procesie upadłości konsumenckiej, jest znikoma. Cóż więc pozostaje? Bardzo skutecznym rozwiązaniem jest ułożenie się z wierzycielem (bankiem) i zaproponowanie spłaty 30-40% wielkości zadłużenia. Jeszcze bardziej skutecznym rozwiązaniem jest kupno takiej wierzytelności (nie osobiście rzecz jasna jako dłużnik!) za cenę jeszcze niższą. Istotnym czynnikiem na podjęcie decyzji o umorzeniu części zadłużenia przez wierzycieli jest tzw. (zgodne z żargonem bankowym) uprawdopodobnienie sytuacji dłużnika, czyli czarno na białym stwierdzenie o jego absolutnej niewypłacalności i braku takowej w najbliższym czasie. Są to procesy z reguły długotrwałe, lecz często zakończone sukcesem, czyli wykupieniem długu za niewielkie pieniądze. Oczywiście sprzedaż wierzytelności przez wierzyciela nie wyłącza możliwości wnioskowania o upadłość. Wszystko zależy jednak od właściwej oceny sytuacji dłużnika i oszacowaniu ryzyka związanego z wyborem określonej strategii.

Przewiń do góry