Upadłość Concepthouse – stare grzechy deweloperów

Ustawa deweloperska powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego i stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej. Nowy typ umowy ma zabezpieczyć interesy nabywców nieruchomości. Do czasu wejścia w życie nowej ustawy, tj. do dnia 29 kwietnia 2012 roku, umowy deweloperskie, jako umowy nienazwane, przybierały różne formy. Najczęściej były zawierane umowy przedwstępne zobowiązujące strony do zawarcia …

Upadłość Concepthouse – stare grzechy deweloperów WIĘCEJ