Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Wdrożenie procedury dyscyplinarnej przez prezesów sądów rejonowych wobec komorników bez konieczności wnioskowania do ministra sprawiedliwości. W przypadku zaniedbania i zaniechania tej procedury sędziemu grozić będzie wszczęcie procedury dyscyplinarnej przeciwko niemu. Prezes sądu rejonowego może zawiesić komornika, wobec działalności którego stwierdzono nieprawidłowości, na okres 30 dni, a później wnioskować nawet do ministra sprawiedliwości o jego odwołanie. …

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. WIĘCEJ