Rzecznik Finansowy – bat na banki?

Biuro Rzecznika Finansowego powstało na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym ( Dz. U. poz. 1348). Biuro Rzecznika posiada 4 wydziały, w tym Wydział Klienta  Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK) oraz Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS).

Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego zajmuje się ochroną klientów rynku bankowego i kapitałowego: instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, banków krajowych i zagranicznych, instytucji kredytowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, firm inwestycyjnych oraz instytucji pożyczkowych.

Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów prowadzi pozasądowe postępowania ugodowe między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Banki i inne instytucje finansowe mają obowiązek brać udział w postępowaniu mediacyjnym z klientem!

Rzecznik Finansowy ma informować właściwe organy nadzoru i kontroli o nieprawidłowościach w działaniu tych podmiotów na rynku finansowym, a nade wszystko przeprowadzać postępowania mediacyjne między klientem a podmiotem rynku finansowego. Ustawa wyraźnie mówi o podejmowaniu działań w zakresie ochrony klientów  instytucji finansowych, rozpatrywaniu skarg i wniosków kierowanych bezpośrednio do Rzecznika Finansowego.

Ważnym postanowieniem jest możliwość karania przez Rzecznika Finansowego instytucji finansowych, które nie przestrzegają przepisów ustawy, karą w wysokości do 100 tysięcy złotych.

Należy pamiętać, że obowiązkiem klienta jest odwołanie się od niekorzystnej decyzji do instytucji finansowej, z której powyższą decyzję otrzymał.

Wszczęcie postępowania następuje w terminie 14 dni od złożenia wniosku z opłatą (50 zł).

Postępowanie kończy się w terminie 90 dni, chyba, że postępowanie jest bardziej skomplikowane. Pamiętajmy, że udział podmiotu finansowego w postępowaniu przeprowadzanym przez Rzecznika Finansowego jest obowiązkowy!

Najbardziej zainteresowani tą formą „pomocy” udzielanej przez Rzecznika Finansowego są osoby, które chcą zrestrukturyzować zaciągnięty kredyt, a warunki owej restrukturyzacji podane przez bank (instytucję finansową) są nie do przyjęcia.

Przewiń do góry