Miesiąc: wrzesień 2015

Propozycje układowe wg nowego prawa restrukturyzacyjnego.

Propozycje układowe co do rodzaju nie zostały zmienione w nowym prawie restrukturyzacyjnym, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Nie zostały zmienione również zasady proponowania restrukturyzacji zobowiązań stanowiących pomoc publiczną. Restrukturyzacja długów wobec instytucji reprezentujących Skarb Państwa może polegać jedynie na odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu zobowiązań na raty. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne …

Propozycje układowe wg nowego prawa restrukturyzacyjnego. WIĘCEJ

Podpisanie weksla. Skutki wydania nakazu zapłaty.

Nakaz wydany na podstawie weksla już z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia. Powód (wierzyciel) może wystąpić do sądu o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia roszczeń, a po jej uzyskaniu może wystąpić z wnioskiem do komornika o dokonanie zabezpieczenia w sposób podany w klauzuli. Z chwilą upływu terminu przeznaczonego na zaspokojenie roszczenia nakaz …

Podpisanie weksla. Skutki wydania nakazu zapłaty. WIĘCEJ

Przewiń do góry