Usługi PREMIUM

Ochrona majątku prywatnego i firmowego

Postępowania układowe, sanacyjne i upadłości

 z opcją wykupu firmy

Zagraniczny transfer majątku

 ruchomości, przedmiotów wartościowych, środków finansowych

Ochrona przed ryzykiem windykacji

prywatne fundacje Liechtenstein, Malta