Dr Ziembiński & Partners Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
 "Opracowanie generatora wniosków oraz pism sądowych w zakresie prawa gospodarczego, wykorzystującego informacje sektora publicznego (ISP)"

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie generatora wniosków oraz pism sądowych w zakresie prawa gospodarczego, który będzie wykorzystywał informacje sektora publicznego (ISP).

Planowane efekty

Efektem projektu będzie wdrożenie przez Spółkę Dr Ziembiński & Partners nowej usługi przygotowywania wniosków i pism sądowych w zakresie spraw gospodarczych, która świadczona będzie głównie przez aplikację mobilną, poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego. E-usługa dotyczy obszaru e-administracji, a w jej ramach działań związanych przede wszystkim ze sprawami z zakresu prawa gospodarczego (eprawo).

Wartość projektu

629 760,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

433 305,60 PLN

Przewiń do góry