Miesiąc: czerwiec 2015

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości układowej?

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości układowej? Wyszczególnione poniżej informacje, które muszą znaleźć się we wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości układowej, są danymi ścisłymi, odzwierciedlającymi stan przedsiębiorstwa. Zwróćmy jednak uwagę na punkt 3, czyli wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek o ogłoszenie upadłości układowej i ich uprawdopodobnienie. Podanie bowiem przyczyn i okoliczności powstania trudności …

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości układowej? WIĘCEJ

Prawo restrukturyzacyjne – nadzorca układu, kto to jest?

Prawo  restrukturyzacyjne – nadzorca układu, kto to jest?  W nowym rozwiązaniu prawnym, jakim jest prawo restrukturyzacyjne, wprowadzane od 1 stycznia 2016 roku pojawia się nowy uczestnik postępowania, nadzorca układu. Sędzia komisarz, nadzorca i zarządca to osoby znane z obecnego prawa upadłościowego i naprawczego. Ich rola w procesie restrukturyzacyjnym nie ulegnie większej zmianie. Natomiast nadzorca układu, …

Prawo restrukturyzacyjne – nadzorca układu, kto to jest? WIĘCEJ

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.4

Sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny. Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Przez główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika należy rozumieć miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich – …

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.4 WIĘCEJ

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.3

Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłościowe. Przejdziemy teraz do bardzo ważnego, z punktu widzenia dłużnika, zbiegu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W sytuacji kiedy wierzyciel złożył wniosek o upadłość dłużnika można złożyć wniosek o restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, a sąd restrukturyzacyjny, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, musi zawiadomić sąd upadłościowy o złożeniu wniosku o …

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.3 WIĘCEJ

Przewiń do góry