Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.4

Sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny. Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Przez główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika należy rozumieć miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich – w przypadku osoby prawnej, np. spółki z o.o., domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce siedziby, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej. Jeżeli dłużnik nie ma w Polsce głównego ośrodka podstawowej działalności, właściwy jest sąd miejsca zwykłego pobytu albo siedziby dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Polsce miejsca zwykłego pobytu albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. Sformułowania powyższe są niezwykle ważne z punktu widzenia osób, które czasowo znajdują się na terenie innego państwa, które prowadzą działalności w wielu państwach lub których miejsce prowadzenia podstawowych interesów lub miejsce istnienia majątku jest trudne do określenia. W dzisiejszych czasach, tak atrakcyjnych z punktu widzenia możliwości poruszania się, życia i prowadzenia interesów na całym świecie , a szczególnie w Europie, znaczenie powyższego miejsca dla określenia właściwości sądów staje się niezwykle istotne. Ustalenie miejsca zamieszkania w przypadku, gdy pomiędzy instytucjami dwóch lub więcej państw istnieje rozbieżność opinii w odniesieniu do ustalenia miejsca zamieszkania osoby, miejsce to ustala się na podstawie ustalenia „ośrodka interesów życiowych”. W przypadku dłużnika „mobilnego”, prowadzącego rozległe interesy w różnych częściach świata, ustalenie właściwości sądu może być niezwykle trudne. Wiele osób rejestruje swoje firmy w tzw. wirtualnych biurach, a zmiana takiej siedziby firmy jest bardzo prosta, tania i szybka, co komplikować może i tak trudne do ustalenia miejsce prowadzenia podstawowych interesów.

Otrzymujemy wiele zapytań dotyczących możliwości ogłoszenia upadłości w Wielkiej Brytanii,  Norwegii lub Niemczech. Jak wiadomo wielu Polaków wyjechało czasowo z Polski, a wielu osiedla się tam lub osiedliło na stałe. Początkowo np. sądy brytyjskie przyjmowały bez zastrzeżeń oświadczenia o stałym pobycie w GB, obecnie jednak osoba starająca się o ogłoszenie upadłości w Wielkiej Brytanii musi w sposób bardzo szczegółowy udowodnić, że jej centrum interesów życiowych znajduje się  na terenie GB.

Przewiń do góry