Nowe Prawo Restrukturyzacyjne – najważniejsze zmiany

Nowe procedury postępowań restrukturyzacyjnych z jednej strony umożliwią efektywną restrukturyzację, a z drugiej strony – zapewnią ochronę wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne będzie obejmować w zależności od stopnia zagrożenia firmy bankructwem:
1) postępowanie o zatwierdzenie układu (pozwala na porozumienie z wierzycielami bez nagłaśniania problemu),
2) przyspieszone postępowanie układowe (do zawarcia układu będzie można dochodzić na zgromadzeniu wierzycieli),
3) postępowania układowe (przeznaczone dla tych przedsiębiorców, którzy są na skraju niewypłacalności lub już są niewypłacalni),
4) postępowanie sanacyjne (następuje restrukturyzacja zobowiązań, a dłużnik ma ograniczone możliwości zarządzania swoim majątkiem).
Zgodnie z nowymi przepisami dłużnik nie będzie miał możliwości wyboru między przyspieszonym postępowaniem układowym a „zwykłym” postępowaniem układowym (decydujące będzie kryterium poziomu wierzytelności spornych – 15 % ogólnej sumy wierzytelności, art. 3 p.r.).