Miesiąc: październik 2015

Upadłość firmy w Polsce – droga przez piekło dla polskich przedsiębiorców

Polscy drobni przedsiębiorcy nie
mają pieniędzy na upadłość. Rzeczą jednak trudną do wytłumaczenia jest brak jakichkolwiek
komentarzy i prób wyjaśnienia takiego stanu rzeczy przez wszelkiego rodzaju gremia gospodarcze.
Przecież upadłość oznacza często oddłużenie i ponowny start z czystym kontem, brak takowej spycha
przedsiębiorcę-dłużnika za burtę, a (…)

Upadłość spółki

Coraz częściej prowadzimy działalność gospodarczą w formie prawnej spółki osób fizycznych, spółki partnerskiej, komandytowej, czy spółek kapitałowych, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Wybór spółki, w której chcemy współpracować z partnerem lub partnerami gospodarczymi, zależy głównie od wielkości przedsięwzięcia i jego stopnia złożoności.

Sprzedaż wierzytelności a oddłużenie przedsiębiorcy

Brak skutecznej egzekucji prowadzonej w imieniu wierzyciela przez komornika powoduje sprzedaż tejże wierzytelności przez wierzyciela w celu odzyskania chociaż części długu. Kupujący, zazwyczaj w przypadku banków fundusz sekurytyzacyjny, lub inna firma lub osoba fizyczna, starają się następnie wszelkimi drogami odzyskać całość wierzytelności. W ich przypadku może to być, choć oczywiście nie musi, łatwiejsze, dysponują bowiem …

Sprzedaż wierzytelności a oddłużenie przedsiębiorcy WIĘCEJ

Dłużnik w procesie upadłości (restrukturyzacji) firmy

W obecnie obowiązującym prawie upadłościowym i naprawczym oraz w prawie restrukturyzacyjnym, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, pozycja dłużnika jest słaba. Założeniem ustawodawców winna być troska o zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika, co z resztą uwypuklone jest w obydwu aktach prawnych. Ustawodawstwo krajów wysoko rozwiniętych również podkreśla interes dłużnika, chociaż ciężar interesu leży wyraźnie po …

Dłużnik w procesie upadłości (restrukturyzacji) firmy WIĘCEJ

Przewiń do góry