Odpowiedzialność małżonków wobec wierzycieli

Temat odpowiedzialność małżonków wobec wierzycielki jest z reguły mniej ważny przy zaciąganiu najróżniejszych zobowiązań finansowych przez małżonków. Staje się bardzo ważny w przypadku braku możliwości ich spłaty. Niestety często jest już za późno, aby w bezpieczny sposób ochronić współmałżonka.