Upadłość Concepthouse – stare grzechy deweloperów

Ustawa deweloperska powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego i stanowić podstawę
wpisu do księgi wieczystej. Nowy typ umowy ma zabezpieczyć interesy nabywców nieruchomości.
Do czasu wejścia w życie nowej ustawy, tj. do dnia 29 kwietnia 2012 roku, umowy deweloperskie,
jako umowy nienazwane, przybierały różne formy. Najczęściej były zawierane umowy przedwstępne
zobowiązujące strony do zawarcia umowy przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości lub
odrębnej własności lokalu na rzecz nabywcy, zwykle niestety bez zachowania formy aktu
notarialnego albo umowy uregulowane w art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności
lokali, na podstawie których właściciel gruntu (deweloper) zobligowany był do wybudowania domu
oraz do ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy
lub na inną wskazaną osobę. Niestety, jak pokazuje przypadek firmy Concepthouse, dotychczasowa
praktyka przyniosła kolejny cios dla nabywców wymarzonego mieszkania. Upadłość Concepthouse
oznacza dla klientów konieczność spłaty długów upadłej firmy i finansowanie dokończenia budowy.
Nie posiadają oni aktów notarialnych, co oznacza solidarność spłaty długów upadłego dewelopera.
Miejmy nadzieję, że jest to jeden z ostatnich przypadków lekceważącego podejścia do klientów przy
braku ich należytego zabezpieczenia.

Przewiń do góry