Projekt prawo o restrukturyzacji przedsięborstw

Biorąc pod uwagę niewielką skuteczność rozwiązań prawnych ustawy prawo upadłościowe i naprawcze przygotowano projekt prawa restrukturyzacyjnego, które zastąpić ma dotychczasowe rozwiązania na polu upadłości i naprawy przedsiębiorstw. Ministerstwo sprawiedliwości samo przyznaje, że po 10 latach stosowania prawa upadłościowego i naprawczego, wykorzystanie procedury naprawczej jest marginalne. Dlatego aby restrukturyzacja przedsiębiorstw mogła być w większym stopniu wykorzystywana przez firmy projekt ma pomóc zarządom oraz właścicielom przedsiębiorstw.  W roku 2013 aż 82 % upadłości było upadłościami likwidacyjnymi!

 

W nowym prawie o restrukturyzacji przedsiębiorstw dokonane zostanie rozdzielenie w dwóch ustawach zagadnień restrukturyzacji oraz upadłości. W prawie upadłościowym zostaną pozostawione tylko procedury zmierzające do likwidacji firmy oraz zaspokojenia w maksymalnym stopniu roszczeń wierzycieli. Resort sprawiedliwości zwraca uwagę, że obecne postępowania upadłościowe mają charakter piętnujący daną firmę i dłużnika i dlatego wiele firm decyduje się nie korzystać z postępowań zmierzających do zawarcia układu z wierzycielami.

Nowe rozwiązania zachęcać będą do restrukturyzacji na możliwie wczesnym etapie sytuacji kryzysowej. Mają temu służyć cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych dostosowanych do sytuacji poszczególnych przedsiębiorstw. Niezwykle ważną kwestią jest szeroko dyskutowany udział wierzycieli publiczno-prawnych i zniesienie ich uprzywilejowanej pozycji, co wymusi na nich bardziej aktywną rolę w całym postępowaniu naprawczym. Kontrahenci upadłego przedsiębiorcy i fiskus będą zrównani w procedurze dochodzenia należności w postępowaniu upadłościowym.

Przewiń do góry