Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Polowanie na dłużnika

Polowanie na dłużnikaPomysłem nowego Ministra Finansów jest ujawnianie danych osób i firm zalegających z płaceniem należnych podatków. Ma to w założeniu zdyscyplinować osoby uchylające się od regulacji swoich zobowiązań względem skarbu państwa. Przyjęto a priori, że każdy niepłacący podatków musi zostać publicznie napiętnowany i to niezależnie od tego, czy stało się to w sposób zawiniony, czy też nie. Doprawdy trudno tutaj mówić o pomocy chyba, że w dobiciu niewypłacalnego dłużnika. Zasadą naczelną w całym cywilizowanym świecie jest świadczenie pomocy przedsiębiorcom, którzy utracili płynność finansową, bo tylko poprzez pozostanie na rynku będą oni w stanie dalej uczestniczyć w cyklu gospodarczym, tj. dawać pracę i wytwarzać. „Martwy” przedsiębiorca to efekt kolejnej nagonki na prowadzących działalność gospodarczą. Ludzie piętnowani jako dłużnicy i żyjący w szczególnym stresie są nieefektywni, nie myślą twórczo, całość energii skupiają na obronie siebie i swojej rodziny, a w końcu, aby przeżyć muszą działać dalej w szarej strefie. Znam setki takich przykładów przedsiębiorców, którzy widząc beznadziejność swojej sytuacji przeszli do tzw. szarej strefy lub wyemigrowali. Obawiam się, że pomysł stygmatyzacji ludzi zadłużonych pogłębi ten proces.

Przewiń do góry