Komentarz – Projekt Prawo restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja firmy w świetle nowego projektu – komentarz:

Krajowa Rada Sądownicza i Komisja Nadzoru Finansowego krytykują projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Uważają mianowicie, że jej wprowadzenie zmniejszy przejrzystość prawa i utrudni stosowanie obecnej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 roku. Wprowadza bowiem rozwiązania dodatkowe i równolegle do juz istniejących, często modyfikując terminy realizacji, na co również Federacja Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej wyraża niezadowolenie, twierdząc, że wiele terminów jest zbyt krótkich, wręcz sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa natomiast, że czas jest czynnikiem decydującym w sytuacji zagrożenia upadłością, a wprowadzane Prawo restrukturyzacyjne jest ustawą subsydiarną do Prawa upadłościowego i naprawczego.

Przewiń do góry