Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego.

Dotychczasowe umowy deweloperskie w razie niewypłacalności dewelopera nie stanowiły dostatecznego zabezpieczenia, w zakresie żądania zawarcia umowy przyrzeczonej ochrona nabywcy była niewielka. Ustawa z 2011 roku wprowadziła określone obowiązki dewelopera, który podpisuje umowę deweloperską z nabywcą mieszkania zdefiniowaną przez ustawę, określającą zasady,
tryb i treść umowy. Deweloper przed zawarciem umowy zobowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny o danym przedsięwzięciu deweloperskim oraz przedstawić nabywcy szczegółowe informacje prawno-finansowe planowanego przedsięwzięcia. Ustawa nałożyła również na deweloperów obowiązek otwierania w bankach rachunków powierniczych. Obowiązek posiadania takiego rachunku ma zapobiec finansowaniu inwestycji poprzez klientów i ochronę ich pieniędzy. Należało mieć nadzieję, że uregulowania powyższej ustawy przyczynią się do wyeliminowania nieprawidłowości i większej przejrzystości na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Niestety wydaje się, że założony cel w ustawie nie do końca nie został osiągnięty. Skomplikowane sytuacje prawno-
finansowe upadłych deweloperów często powodują jeżeli nie brak możliwości to niezwykle długą drogę do odzyskania wpłaconych na nowe mieszkanie środków finansowych. Przykład wrocławskiego dewelopera GANT i jego niezwykle skomplikowana struktura oraz wątpliwości syndyka co do rzetelności rozliczeń finansowych może stać się rzeczywistym sprawdzianem skuteczności ustawy z
16 września 2011 roku.

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu  jednorodzinnego.
Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego.

Przewiń do góry