ustawa

Polowanie na dłużnika

Pomysłem nowego Ministra Finansów jest ujawnianie danych osób i firm zalegających z płaceniem należnych podatków. Ma to w założeniu zdyscyplinować osoby uchylające się od regulacji swoich zobowiązań względem skarbu państwa. Przyjęto a priori, że każdy niepłacący podatków musi zostać publicznie napiętnowany i to niezależnie od tego, czy stało się to w sposób zawiniony, czy też …

Polowanie na dłużnika WIĘCEJ

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dotychczasowe umowy deweloperskie w razie niewypłacalności dewelopera nie stanowiły dostatecznego zabezpieczenia, w zakresie żądania zawarcia umowy przyrzeczonej ochrona nabywcy była niewielka. Ustawa z 2011 roku wprowadziła określone obowiązki dewelopera, który podpisuje umowę deweloperską z nabywcą mieszkania zdefiniowaną przez ustawę, określającą zasady, tryb …

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. WIĘCEJ

Projekt założeń nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji i wymianie danych gospodarczych

Projekt założeń nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji i wymianie danych gospodarczych, jaki przygotowało Ministerstwo Gospodarki, zakłada, że dane o nierzetelnych dłużnikach będą mogły być przekazywane do biur informacji gospodarczej bez potwierdzenia wierzytelności tytułem wykonawczym sądu. Będą to mogli robić przedsiębiorcy i osoby fizyczne. Każdy zatem będzie mógł zgłosić dłużnika na czarną listę, zgłaszając wierzytelność, natomiast …

Projekt założeń nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji i wymianie danych gospodarczych WIĘCEJ

Przewiń do góry