Prawo restrukturyzacyjne – rewolucja w ochronie dłużników.

Prawo restrukturyzacyjne – rewolucja w ochronie dłużników.

Analiza projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne pokazuje, że nowe rozwiązanie, tak istotne dla przedsiębiorców, ma zmienić nie tylko procedury upadłości likwidacyjnej, czy układowej, dające ochronę interesów wierzycieli i dłużników w sytuacji utraty płynności finansowej przedsiębiorców, ale ma zmienić całkowicie filozofię spojrzenia na dłużnika i jego prawa w trudnych dla niego sytuacjach. Nowe prawo przewiduje, że dłużnik będzie mógł wybrać optymalną dla siebie procedurę naprawczą spośród czterech postępowań restrukturyzacyjnych – postępowaniu o zatwierdzeniu układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym i postępowaniu sanacyjnym. Do zawarcia układu będzie prowadzić albo uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, prowadzone poza sądem albo w czasie jednego posiedzenia sądu z udziałem wierzycieli, albo postępowanie układowe, prowadzone według dotychczasowych reguł, albo postępowanie sanacyjne, najbardziej zaawansowana próba restauracji przedsiębiorstwa. Takie możliwości ratowania firmy znacząco powinny przyczynić się do większej elastyczności we wzajemnych relacjach wierzyciel-dłużnik, do zmiany filozofii myślenia w sytuacjach kryzysowych, ale i dyscyplinowania przedsiębiorcy poprzez zwrócenie uwagi na tą drugą, ciemną stronę prowadzenia działalności gospodarczej, czyli ryzyka i niepowodzenia. Nawet najlepsze rozwiązania legislacyjne aby były skuteczne muszą zostać poparte właściwą realizacją. Dotychczasowe możliwości ochrony dłużników, upadłość układowa i postępowanie naprawcze, często kończyły się niepowodzeniem z powodu przewlekłości postępowania i braku podstawowej znajomości tematów gospodarczych przez sądy.

W ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” , którzy zauważają „iż z pewnością bezsporne dla uczestników życia gospodarczego jest, że kompetencja,  przygotowanie i specjalizacja sędziów orzekających w tej materii jest najistotniejszym  gwarantem oczekiwanego przebiegu opiniowanego postępowania” oraz „Stowarzyszenie stwierdza, że stanowisko to należy podzielać i popierać wobec przedstawionych w nim argumentów. Widoczne jest, że przygotowane zostało przez praktyków fachowców w zakresie  ich doświadczenia i wynikającymi  z niego wyważonymi  przemyśleniami,  co zwłaszcza w tej dziedzinie –  wymagającej szczególnie sprawnego działania – ma znamienne znaczenie”. Na podstawie wieloletniej praktyki w ratowaniu przedsiębiorców wyróżnić mogę trzy czynniki, które są decydujące o sukcesie w naprawie przedsiębiorstw:

– czas,

– rozsądek wierzycieli,

– kompetencja ekonomiczna sędziów.

Po analizie Prawa restrukturyzacyjnego mam nadzieję, że tym razem wszyscy, wierzyciele, sędziowie i dłużnicy zrozumieją nie tylko niezwykłą doniosłość nowego rozwiązania na całą gospodarkę narodową, ale ich właściwą rolę we wzajemnej pomocy dla dobra nas wszystkich.

W związku z wagą nowej ustawy i jej doniosłością na sprawne funkcjonowanie całej gospodarki, a nade wszystko ze względu na olbrzymie zainteresowanie przedsiębiorców nowymi rozwiązaniami na naszej stronie internetowej ukaże się cykl artykułów poświęconych nowej ustawie, wyjaśniających i komentujących poszczególne przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Przewiń do góry