Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz. 2.

Podstawą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niewypłacalność dłużnika lub jego zagrożenie niewypłacalnością. Moment stwierdzenia zagrożenia niewypłacalnością jest trudny do przewidzenia, racjonalność przewidywania nie jest jedynym wyznacznikiem stanu przyszłego. Ogólnie można stwierdzić, że w zdecydowanej ilości przypadków fakt przewidzenia „choroby” trudności finansowych we właściwym momencie i jego wczesne zdiagnozowanie pozwala na znacznie skuteczniejsze leczenie. Oczywiście musimy brać pod uwagę ekonomię postępowania restrukturyzacyjnego, stąd zbyt pochopne sięganie po ten środek prawny może okazać się ekonomicznie nieuzasadniony. Musimy być również świadomi tego, że Sąd odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Przyjrzyjmy się teraz co powinien zawierać wstępny plan restrukturyzacyjny, który zawierać musi przynajmniej:

– analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika. To bardzo istotny punkt. Pamiętajmy, że zaniedbanie obowiązków, wadliwa ocena rzeczywistości, nierzetelność, nieracjonalność itp. mogą stać się przyczyną, że nasz wniosek nie zostanie przyjęty,

– wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,

– wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

 

Plan restrukturyzacyjny obejmuje:

– opis przedsiębiorstwa dłużnika z podaniem sytuacji makroekonomicznej,

– analizę i przyczyny obecnej trudnej sytuacji dłużnika,

– proponowane rozwiązania, które mają wyprowadzić przedsiębiorstwo na drogę rozwoju,

– pełny opis środków i kosztów związanych z restrukturyzacją,

– termin i harmonogram wdrożenia planu restrukturyzacyjnego,

– informację o możliwościach i efektywności przedsiębiorstwa dłużnika,

– opis źródeł i metod finansowania restrukturyzacji,

– projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat , zgodnie z co najmniej dwoma prognozami,

– imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu,

– imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego,

– datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Oczywiście, rozmiar przedsiębiorstwa jest podstawą do konieczności określonej szczegółowości budowy planu restrukturyzacyjnego. Plan restrukturyzacyjny składa się w formie elektronicznej i zamieszcza w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.

Przewiń do góry