Postępowanie restrukturyzacyjne

Wstępne negocjacje z wierzycielami. Przygotowanie i złożenie wniosku o postępowanie układowe do sądu w ramach nowego prawa restrukturyzacyjnego. Ocena pozycji i możliwości negocjacyjnych firmy dłużnika oraz przygotowanie raportu o możliwości finansowania układu. Ścisła współpraca z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym w całym procesie restrukturyzacyjnym. Negocjacje z ZUS i US w ramach restrukturyzacji firmy. Przygotowanie dłużnika do wstępnego zebrania wierzycieli. Ocena i kontrola sytuacji dłużnika. W przypadkach uzasadnionych gospodarczo wycofanie wniosku i wnioskowanie do sądu o umorzenie postępowania. Prowadzenie pozasądowych negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia układu przedsądowego.

Przewiń do góry