Ochrona majątku

Ochrona majątku upadłego (dłużnika), także za granicą. Koniecznym podkreślenia pozostaje fakt, że wyłącznie ochrona majątku dłużnika, który pozostaje w pełnej dyspozycji do spłaty swoich zobowiązań, natomiast wskutek rozwoju określonej sytuacji restrukturyzacja jego zobowiązań została zablokowana poprzez działania wierzycieli prowadzone w taki sposób, że uniemożliwia to zadośćuczynienie wobec wszystkich w równej proporcji.

Przewiń do góry