Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dotychczasowe umowy deweloperskie w razie niewypłacalności dewelopera nie stanowiły dostatecznego zabezpieczenia, w zakresie żądania zawarcia umowy przyrzeczonej ochrona nabywcy była niewielka. Ustawa z 2011 roku wprowadziła określone obowiązki dewelopera, który podpisuje umowę deweloperską z nabywcą mieszkania zdefiniowaną przez ustawę, określającą zasady, tryb …

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. WIĘCEJ