Upadłość firmy w Polsce – droga przez piekło dla polskich przedsiębiorców

Polscy drobni przedsiębiorcy nie
mają pieniędzy na upadłość. Rzeczą jednak trudną do wytłumaczenia jest brak jakichkolwiek
komentarzy i prób wyjaśnienia takiego stanu rzeczy przez wszelkiego rodzaju gremia gospodarcze.
Przecież upadłość oznacza często oddłużenie i ponowny start z czystym kontem, brak takowej spycha
przedsiębiorcę-dłużnika za burtę, a (…)