Komentarz – Bankructwo SKOK „Wspólnota”

Pierwsza placówka parabanku SKOK zawiesiła wypłaty z kont klientów. Komisja Nadzoru
Finansowego ogłosiła, że zła sytuacja finansowa panuje w większości Kas, a działania naprawcze i
restrukturyzacje trwają zbyt długo. Lekarstwem wg SKOKU na poprawę sytuacji jest fuzja placówek
i komasowanie tzw. złych długów w jednym miejscu.