Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe – Przejęcie zarządu firmy w sytuacji utraty płynności finansowej

Utrata płynności finansowej oznaczać musi zmianę strategii zarządu przedsiębiorstwem, co wyraźnie powinni zauważyć dotychczasowi partnerzy gospodarczy (wierzyciele), a więc uznanie, że dotychczasowa polityka zarządu nie była skuteczna. Zarządzanie kryzysowe wymaga sporych umiejętności działania w stresie i pod silnym wpływem czynników , które do tej pory były nieistotne dla działalności operacyjnej firmy. Dotychczasowy zarząd przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za grzechy zawinione i niezawinione (zdarzenia losowe i nieprzewidywalne) w oczach wierzycieli i partnerów gospodarczych.

Dla właściciela firmy korzystnym rozwiązaniem jest zmiana zarządu i to taka, która nie może łączyć się w żaden sposób z dotychczasowym kierownictwem zakładu. Osoba lub osoby trzecie tworzące nowy zarząd mogą mieć większe szanse na otrzymanie od wierzycieli dłuższego czasu, tak potrzebnego na sanację przedsiębiorstwa. Jest to forma pełnienia zarządu podobna do likwidatorów firmy, mianowanych na czas likwidacji firmy, jednak w tym przypadku ich rola to wyjście z kryzysu i uratowanie firmy.

 

 Skontaktuj się z nami, aby poznać możliwości działania w momencie utraty płynności finansowej.

Przewiń do góry