Rzecznik Finansowy – bat na banki?

Biuro Rzecznika Finansowego powstało na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym ( Dz. U. poz. 1348). Biuro Rzecznika posiada 4 wydziały, w tym Wydział Klienta  Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK) oraz Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS). Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego …

Rzecznik Finansowy – bat na banki? WIĘCEJ

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Wdrożenie procedury dyscyplinarnej przez prezesów sądów rejonowych wobec komorników bez konieczności wnioskowania do ministra sprawiedliwości. W przypadku zaniedbania i zaniechania tej procedury sędziemu grozić będzie wszczęcie procedury dyscyplinarnej przeciwko niemu. Prezes sądu rejonowego może zawiesić komornika, wobec działalności którego stwierdzono nieprawidłowości, na okres 30 dni, a później wnioskować nawet do ministra sprawiedliwości o jego odwołanie. …

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. WIĘCEJ

Maj 2016 – Upadłości i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Wiadomości z rynku.

Upadłości i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Wiadomości z rynku. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku nowego Prawa Restrukturyzacyjnego, co stało się przyczynkiem do nowego sposobu postrzegania dłużnika i restrukturyzacji jego firmy, postanowiliśmy opracowywać w bardzo zwartej formie najistotniejsze informacje dla przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową, ale również dla tych, którzy przewidują, …

Maj 2016 – Upadłości i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Wiadomości z rynku. WIĘCEJ

Restrukturyzacja firm. Prawo restrukturyzacyjne. Pierwsze doświadczenia i uwagi.

Restrukturyzacja firm. Prawo restrukturyzacyjne. Pierwsze doświadczenia i uwagi.
Minęły właśnie trzy pierwsze miesiące od dnia 1 stycznia 2016 roku, a więc od dnia wejścia w życie nowej ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Ustawa ta stać się ma przewrotem w podejściu do spraw niewypłacalności przedsiębiorców w rozumieniu stosunku do nich samych, ich zawinionych i niezawinionych błędów oraz dania szansy, jakiej jeszcze w dotychczasowej polskiej legislacji nie było

Odpowiedzialność małżonków wobec wierzycieli

Temat odpowiedzialność małżonków wobec wierzycielki jest z reguły mniej ważny przy zaciąganiu najróżniejszych zobowiązań finansowych przez małżonków. Staje się bardzo ważny w przypadku braku możliwości ich spłaty. Niestety często jest już za późno, aby w bezpieczny sposób ochronić współmałżonka.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwi przeprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, nie obejmującego etapu zgłaszania sprzeciwów wierzycieli do listy wierzytelności (o ile wierzytelności sporne nie przekraczają w sumie 15% kwoty wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem)

Sposoby likwidacji spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako organizm gospodarczy, jest bardzo popularną formą prawną wśród przedsiębiorców, inwestorów i osób chcących pomnożyć swój majątek. Założenie spółki z o.o. jest stosunkowo łatwe, choć wiedza potrzebna do prawidłowego ułożenia stosunków wewnątrz spółki jest niemała. Niestety wiedza na temat zakończenia jej działalności w przyszłości jest niewielka. Sytuacje warunkujące zakończenie bytu prawnego …

Sposoby likwidacji spółki z o.o. WIĘCEJ

Upadłość przedsiębiorcy po 1 stycznia 2016

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne uchyliła m.in. upadłość z możliwością zawarcia układu, przepisy o postępowaniu naprawczym oraz wprowadziła nowe regulacje co do zbiegu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zostanie złożony razem z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości, wniosek o restrukturyzację będzie rozpatrywany jako pierwszy. Ma to ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy stali się …

Upadłość przedsiębiorcy po 1 stycznia 2016 WIĘCEJ

Przewiń do góry