Banki

Banki Pozycja pojedynczego klienta banku, czy to osoby fizycznej, czy firmy, w stosunku do banku jest żadna. Wielu dłużników banków wie z własnego doświadczenia, że rozmowa z bankiem kończy się zawsze źle, musi być zapłacone, bo jak nie, to sąd, prokurator, komornik… Niewielu natomiast zauważyło ciekawe zjawisko, że im większe zadłużenie w banku tym chętniej

WIĘCEJ

Bankructwo członka rodziny

Bankructwo członka rodziny Zadłużać powinni się ludzie stanu wolnego. Niestety zależność współmałżonka od współmałżonka-bankruta zwykle jest bardzo bolesna. Super samiec, czyli król rodziny wpadający w długi rzadko informuje żonę, jaka jest rzeczywista sytuacja. Często ucieka, wyjeżdża za granicę, ukrywa się, zostawiając żonę z trójką dzieci i komornikami. Udzielając kredytu kredytodawca stara się uzyskać od kredytobiorcy

WIĘCEJ

Egzekucja z nieruchomości a postępowanie restrukturyzacyjne.

Jedną z najważniejszych cech nowego Prawa Restrukturyzacyjnego jest zawieszenie postępowań egzekucyjnych z mocy samego prawa w momencie otwarcia postępowania układowego. Dla wnioskodawców jest to szczególnie istotne, do tej pory bowiem było możliwe zawieszenie postępowań egzekucyjnych jedynie na wniosek i po rozpatrzeniu przez sąd. Uniemożliwiało to bardzo często skuteczną naprawę przedsiębiorstwa i zawieranie ugody było bezsensowne.

WIĘCEJ

Egzekucja, czyli co może komornik?

Egzekucja, czyli co może komornik? Zasada działania kancelarii komorniczej, jako firmy prywatnej prowadzącej w imieniu Sądu Rejonowego postępowanie egzekucyjne, jest prosta – maksymalny zysk i jak najmniejsze koszty. W praktyce jednak oznacza to jedynie pobożne życzenia komornika, aby dłużnik nie przeciwstawiał się prowadzonej egzekucji jego majątku, bo to może to bardzo utrudnić samą egzekucję i

WIĘCEJ

Firmy windykacyjne – czyli co może zrobić windykator?

Firmy windykacyjne – czyli co może zrobić windykator? Przeterminowane długi bankowe, firmowe czy osób prywatnych, które nie zostały skutecznie ściągnięte, często są sprzedawane do firm windykacyjnych. Firmy windykacyjne mają takie samo prawo do ściągania długów jak nasz sąsiad, czyli jedynie drogą sądową i następnie przez komornika. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Polskie firmy tzw. windykacyjne

WIĘCEJ

Gdy firma leasingowa rozwiązuje umowę..

Gdy firma leasingowa rozwiązuje umowę.. Rozwiązanie umowy przez firmę leasingową, której sprzęt używamy, oznacza zazwyczaj jego natychmiastowy zwrot. Umowy leasingowe są tak skonstruowane, że nawet najmniejsza zwłoka w płatności rat leasingowych skutkuje wypowiedzeniem umowy, zabraniem sprzętu i naliczeniem nieproporcjonalnie wysokich kar umownych, wynikających z zawartej umowy. W sytuacji, kiedy nasza działalność gospodarcza oparta jest na

WIĘCEJ

Gdy syndyk przejął majątek…

Gdy syndyk przejął majątek… Po otwarciu postępowania upadłościowego sąd przysyła syndyka, którego zadaniem jest sporządzenie masy upadłościowej i z tejże masy zaspokojenie w jak największym stopniu wierzycieli upadłej firmy. Jeżeli upada firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, to do masy upadłościowej wchodzi majątek firmy i majątek prywatny upadłego. Traci on także kontrolę nad swoją firmą

WIĘCEJ

Jak uniknąć osobistej odpowiedzialności za długi spółki? – członek zarządu spółki z o.o.

Członek zarządu spółki z o.o. – jak uniknąć osobistej odpowiedzialności za długi spółki? W obecnym czasie, szczególnie zaś po wprowadzeniu upadłości konsumenckiej, zauważyć można pewne rozluźnienie uwagi związanej z ogłoszeniem upadłości lub restrukturyzacji przez zarząd spółki z o.o. Upadłość konsumencka stała się pewnym panaceum na kłopoty osobiste członków zarządu w razie kłopotów finansowych spółki. Wydaje

WIĘCEJ

Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z o.o.

W sytuacjach kryzysowych wymagana jest od zarządzającego lub zarządzających organizacją gospodarczą niezwykła koncentracja i pełna zgoda co do strategii działania. Niestety, często emocje i niewłaściwa ocena sytuacji powodują rozbieżności w sposobie dalszego postępowania. Pamiętać należy, że szef firmy ma obowiązek zgłosić w określonym czasie, dwa tygodnie od utraty płynności finansowej, wniosek o upadłość układową lub

WIĘCEJ

Poradnik Prawie Bankruta

czyli jak zachować nadzieję i ...

Przewiń do góry