Przykłady wdrożonych rozwiązań u naszych klientów

 • restrukturyzacja firmy produkującej elementy cementowe, przy zachowaniu pełnego zatrudnienia i zgody wierzycieli na rozłożenie wielomilionowego zadłużenia na raty na okres 5 lat. Obecnie trwa realizacja układu.
 • przyspieszone postępowanie układowe w ramach prawa restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa produkcji kwiatów. Pomyśle negocjacje z wierzycielem zagranicznym.
 • zawarcie ugody z ZUS i US w ramach przyspieszonego postępowania układowego dużej hurtowni materiałów budowlanych.
 • częściowy układ z wierzycielem – firmą leasingową na wznowienie umowy leasingowej w firmie transportowej.
 • doprowadzenie do układu sądowego firmy deweloperskiej z wierzycielami oraz bankami.
 • realizacja zawartego wcześniej sądowego układu zwykłego z wierzycielami jednej z największych firm producentów jabłek w Polsce.
 • zawarcie układu sądowego z dużą firmą produkującą meble na export z wierzycielami polskimi i zagranicznymi.
 • wycofanie wniosku o postępowanie układowe z sądu i ogłoszenie upadłości firmy z opcją jej kupna przez wskazanego przez dłużnika kupca.
 • uzyskanie pozytywnej oceny sądu i zamiana upadłości przedsiębiorstwa handlowo-usługowego na postępowanie układowe w ramach prawa restrukturyzacyjnego.
 • ochrona majątku prywatnego właściciela dużej hurtowni materiałów budowlanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i następnie częściowe oddłużenie w instytucjach Skarbu Państwa,
 • ochrona majątku prywatnego przed wierzycielami do czasu zawarcia pozasądowego układu z wierzycielami dla znanego producenta żywności,
 • ochrona majątku przedsiębiorstwa usług informatycznych w sprawach spornych z instytucjami Skarbu Państwa,
 • warunkowa sprzedaż części udziałów i ich wykup po restrukturyzacji przedsiębiorstwa handlowego,
 • sprzedaż zadłużonego przedsiębiorstwa – znanego dilera samochodowego,
 • sprzedaż zadłużonych spółek z o.o. na polskim i europejskim rynku inwestycyjnym,
 • czasowe przejęcie zarządu spółki z o.o. w branży paliwowej,
 • prowadzenie zarządu przedsiębiorstwa na zlecenie i w porozumieniu wierzycieli w przedsiębiorstwie branży przetwórstwa mięsnego,
 • reprezentowanie dłużnika, producenta żywności, przed wierzycielami zagranicznymi,
 • odzyskanie płynności finansowej i wznowienie działalności po restrukturyzacji zadłużenia jednej z większych polskich firm produkujących napoje gazowane.
 • udzielona pomoc jednej z największych polskich firm przetwórstwa żywności poprzez znalezienie skutecznego finansowania w okresie tzw. wysokiego sezonu,
 • znalezienie inwestora zagranicznego dla jednego z czołowych przedsiębiorstw w branży budownictwa drogowego,
 • znalezienie partnera biznesowego dla firmy deweloperskiej,
 • skutecznie wyprowadziliśmy z długów osobę, która miała kredyt hipoteczny i kredyty gotówkowe, razem na sumę przekraczającą 700 tysięcy złotych. Zachowała dom i spłaca zaległości w korzystnych ratach.
 • zadłużone małżeństwo, które wzięło kredyt we frankach szwajcarskich na zakup mieszkania, jest w trakcie postępowania upadłościowego. Szanse na pomyślny finał oceniamy wysoko.
 • prowadzimy negocjacje z bankami dla dłużnika, córki, która udzieliła poręczenia dla swojego ojca.
 • jesteśmy w trakcie daleko zaawansowanych działań w celu obrony przed postępowaniami egzekucyjnymi, prowadzonymi wobec rodziny zadłużonej we frankach szwajcarskich na kwotę
  przekraczającą milion złotych oraz ochrony jej majątku.
 • sukcesem zakończyło się postępowanie ugodowe pomiędzy bankami a osobą zadłużoną, której majątek został zachowany a zadłużenie znacznie zredukowane.
 • zgłoszenie upadłości układowej i w konsekwencji ochrona sądowa, negocjacje z wierzycielami, oddłużenie i wznowienie działalności firmy specjalizującej się w surowcach mineralnych,
 • zgłoszenie upadłości układowej i realizacja układu z redukcją 50 % pierwotnego zadłużenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • zgłoszenie upadłości likwidacyjnej, jej uchylenie, dofinansowanie przedsiębiorstwa produkcji meblarskiej, restrukturyzacja i jego sprzedaż,
 • odzyskanie płynności finansowej spółki akcyjnej w branży budowlanej poprzez układ z wierzycielami i wykup pracowniczy
Przewiń do góry